Zmluvné právo


V oblasti zmluvného práva poskytujeme najmä nasledovné právne služby:

  • príprava a vypracovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
    (pozemky, rodinné domy, byty), a to kúpnych, darovacích a zámenných,
  • pripomienkovanie a kontrola zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam,
  • komplexné právne poradenstvo pri predaji, kúpe nehnuteľnosti, a to vrátane prvej osobnej konzultácie, kontroly zmlúv pripravených realitnou kanceláriou, spôsobu úhrady a zabezpečenia úhrady kúpnej ceny nehnuteľnosti…

Vyššie uvedené právne služby je možné poskytnúť aj v lehote 24 hodín od doručenia všetkých potrebných podkladov a úhrady odmeny za právne služby.