Obchodné právo


Vo vzťahoch vyplývajúcich z obchodného práva poskytujeme právne poradenstvo vo veciach:

  • vymáhania pohľadávok vyplývajúcich z obchodnoprávneho vzťahu,
  • prípravy a pripomienkovania obchodných zmlúv, týkajúcich sa nielen obchodných spoločností (spoločenská zmluva, zmluva o výkone funkcie konateľa…), ale aj iných obchodnoprávnych vzťahov (napr. mandátna zmluva, nepomenované obchodné zmluvy o spolupráci podnikateľov…),
  • právnej konzultácie a poradenstva.