Advokát Trenčín

Mgr. Pavol Dudík - advokátska kancelária,

advokátska kancelária Trenčín

advokát Trenčín advokátska kancelária Trenčín

advokát Trenčín advokátska kancelária Trenčín

advokát Trenčín advokátska kancelária Trenčín

advokát Trenčín advokátska kancelária Trenčín

advokát Trenčín advokátska kancelária Trenčín

advokát

advokát

advokát Trenčín advokátska kancelária Trenčín advokát Trenčín advokátska kancelária Trenčín

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20191201

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20191201

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20191201

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20191201

 

advokát Trenčín advokátska kancelária Trenčín advokát Trenčín advokátska kancelária Trenčín

O nás


Vitajte na stránke novozaloženej advokátskej kancelárie Mgr. Pavla Dudíka. Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby v mnohých oblastiach práva, a to najmä v oblasti občianskeho, rodinného, zmluvného a trestného práva. V rámci poskytovania právnych služieb zastupujeme klientov v konaniach pred súdmi, orgánmi štátnej správy, ale aj v rámci mimosúdneho rokovania s protistranou, pripravujeme právne analýzy, vypracúvame zmluvy a poskytujeme právne poradenstvo prostredníctvom osobných konzultácií.

Pri poskytovaní právnych služieb kladieme dôraz na osobný prístup a flexibilitu s cieľom dosiahnuť klientom želaný výsledok. Za týmto účelom spolupracujeme s viacerými advokátmi, ktorí sú dlhoročnými odborníkmi vo svojich právnych oblastiach. Aj z toho dôvodu dokážeme klientom poskytovať právne služby v mnohých oblastiach práva. Právne služby poskytujeme aj nemecky a maďarsky hovoriacim klientom.

Mgr. Pavol Dudík, advokát zapísaný v zozname SAK pod č. 7934

O nás


Vitajte na stránke novozaloženej advokátskej kancelárie Mgr. Pavla Dudíka. Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby v mnohých oblastiach práva, a to najmä v oblasti občianskeho, rodinného, zmluvného a trestného práva. V rámci poskytovania právnych služieb zastupujeme klientov v konaniach pred súdmi, orgánmi štátnej správy, ale aj v rámci mimosúdneho rokovania s protistranou, pripravujeme právne analýzy, vypracúvame zmluvy a poskytujeme právne poradenstvo prostredníctvom osobných konzultácií.

Pri poskytovaní právnych služieb kladieme dôraz na osobný prístup a flexibilitu s cieľom dosiahnuť klientom želaný výsledok. Za týmto účelom spolupracujeme s viacerými advokátmi, ktorí sú dlhoročnými odborníkmi vo svojich právnych oblastiach. Aj z toho dôvodu dokážeme klientom poskytovať právne služby v mnohých oblastiach práva. Právne služby poskytujeme aj nemecky a maďarsky hovoriacim klientom.

Mgr. Pavol Dudík, advokát zapísaný v zozname SAK pod č. 7934

 

O nás


Vitajte na stránke novozaloženej advokátskej kancelárie Mgr. Pavla Dudíka. Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby v mnohých oblastiach práva, a to najmä v oblasti občianskeho, rodinného, zmluvného a trestného práva. V rámci poskytovania právnych služieb zastupujeme klientov v konaniach pred súdmi, orgánmi štátnej správy, ale aj v rámci mimosúdneho rokovania s protistranou, pripravujeme právne analýzy, vypracúvame zmluvy a poskytujeme právne poradenstvo prostredníctvom osobných konzultácií.

Pri poskytovaní právnych služieb kladieme dôraz na osobný prístup a flexibilitu s cieľom dosiahnuť klientom želaný výsledok. Za týmto účelom spolupracujeme s viacerými advokátmi, ktorí sú dlhoročnými odborníkmi vo svojich právnych oblastiach. Aj z toho dôvodu dokážeme klientom poskytovať právne služby v mnohých oblastiach práva. Právne služby poskytujeme aj nemecky a maďarsky hovoriacim klientom.

Mgr. Pavol Dudík, advokát zapísaný v zozname SAK pod č. 7934

Advokát Trenčín

Občianske právo

Advokát Trenčín

Zmluvné právo

Rodinné právo

Trestné právo

Advokátska kancelária Trenčín

Obchodné právo

Advokátska kancelária Trenčín

Vymáhanie pohľadávok