Trestné právo


V oblasti trestného práva poskytujeme komplexné právne služby v zmysle Trestného poriadku nielen obvinenému, ale aj poškodenému.

Tie predstavujú najmä:

  • obhajoba obvineného v trestnom konaní,
  • vypracovanie, podanie trestného oznámenia a zastupovanie poškodeného v trestnom konaní,
  • vypracovanie žiadosti o podmienečné prepustenie odsúdeného, žiadosti o zahladenie odsúdenia, žiadosti o rozhodnutie o osvedčení, žiadosti o podmienečné odpustenie výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti,
  • právnu konzultáciu a poradenstvo.