Termín konzultácie


Termín osobnej konzultácie s advokátom je možné si dohodnúť vyplnením a odoslaním formulára, ktorý sa nachádza nižšie.

Osobná konzultácia je spoplatnená, pričom sa cenu konzultácie dozviete vopred pred uskutočnením konzultácie. Budete sa môcť rozhodnúť, či možnosť osobne prekonzultovať Váš právny problém s advokátom využijete.

Z dôvodov hodných osobitného zreteľa je možné poskytnúť aj bezplatnú osobnú konzultáciu. Tieto dôvody posudzuje advokát. V prípade záujmu o bezplatnú konzultáciu, uveďte túto skutočnosť vo formulári a tiež dôvody, pre ktoré by Vám mala byť právna služba poskytnutá bezplatne.

Výsledkom osobnej konzultácie môže byť prevzatie právneho zastupovania v súdnom, správnom alebo v trestnom konaní, ale tiež poskytnutie právnej rady, ako postupovať ďalej vo Vašej veci.

Niekoľko užitočných informácií v prípade záujmu o osobnú konzultáciu s advokátom:
1/ Za účelom najefektívnejšieho poskytnutia právnych služieb na osobnej konzultácii je potrebné, aby si klient vopred pripravil a na stretnutie doniesol všetky písomnosti, ktoré sa týkajú právneho problému.
2/ V prípade záujmu o obhajobu v trestnom konaní je veľmi dôležité, aby klient priniesol vlastný opis priebehu skutku, jednotlivých okolností a súvislostí so skutkom (nielen priamo súvisiacich so skutkom, ale aj okolnosti pred a po skutku), ktorý sa mu kladie za vinu. Orgány činné v trestnom konaní sa  sústreďujú na skutok uvedený v obvinení, avšak môžu opomenúť zohľadniť dôležité okolnosti, skutočnosti, ktoré im nemusia byť známe v čase začatia trestného stíhania.